Angleščina, le kaj bi brez nje? Odgovor je preprost. Skoraj nič. Živimo namreč v svetu, kjer je angleščina oziroma angleški jezik zelo razširjen jezik, in je skoraj nujno, da ga vsaj malo znamo uporabljati.

Angleščina se namreč pojavlja povsod. Marsikatera novica, ki smo jo prebrali je bila napisana v angleščini. V angleškem jeziku pa so pogosto napisana tudi navodila za nov mobilni telefon ter druge naprave, ter jih brez znanja angleščine ne moremo razumeti. Seveda obstaja tudi možnost prevajanja s slovarji za prevod v angleščino, vendar je to delo zelo mučno in dolgotrajno. Če jezika ne rabimo pri službi ali podobno, pa ga potrebujemo vsaj zaradi splošne razgledanosti. Velikokrat namreč odpotujemo v kakšno tujo državo, kjer je najprimernejše sporazumevanje s tujci prav v angleškem jeziku, zato je primerno če ga vsaj malo znamo. Saj namreč, ko gremo vprašat za informacije, ali pa se odpravimo v trgovino ali kamorkoli drugam, kjer se potrebujemo posvetovati v angleškem jeziku, je primerno, če se znamo pogovarjati. Drugače je velika možnost, da naredimo slab vtis na druge ljudi, izgledamo pa tudi dokaj neizobraženi.

prevajanje

Sicer se večina otrok angleščino uči v šolah, vendar nekatere starejše generacije pa tega jezika ne znajo ravno dobro, če se ga ne učijo. Veliko starejših ljudi (ali pa mlajših, ki bi se radi naučili več) zato obiskuje razne tečaje v jezikovnih centrih ali centrih za prevajanje, kjer ponujajo različne metode poučevanja po ugodnih cenah. Vendar pa obisk tečajev vzame veliko časa, zato taka stvar ni za vsakega, vendar je učinkovita ter ti ponudi veliko novega znanja.